Posted: 2020-09-14

การแข่งขันกีฬานักเรียนประเภท บาสเกตบอล นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

        โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสุพร  ศรีสง่า คุณครูสาระสุขศึกษา/พลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ประเภทกีฬา-บาสเกตบอล วันที่ 7 – 13 กันยายน 2563 ณ โรงยิมส์ 1 ศูนย์กีฬาสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สรุปผลการแข่งขันบาสเกตบอล​จังหวัดปี2563​

รุ่น 14 ปีหญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1

รุ่น 16 ปีชาย ได้อันดับที่4

รุ่น 18 ปีชาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ​อันดับที่ 1