Posted: 2020-09-23

นายกสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตไทยหัว และกรรมการ พบทีมบริหารโรงเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

          วันพุธที่ 23 กันยายน 2563คุณธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย นายกสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตไทยหัว และกรรมการ พบทีมบริหารโรงเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน คุณสุนันท์  มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน


ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/799