Posted: 2020-10-16

จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งานแนะแนว จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคณะสาขา และอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

 

ภาพรวมกิจกรรม https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/802