Posted: 2020-11-26

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

     วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เปิดการเรียนการสอน นักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 จังหวัดภูเก็ต นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เข้าฝึกวันแรก โดยนักศึกษาวิชาทหารจะทำการฝึก

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์) โดยโรงเรียนจะมีรถรับ - ส่งนักเรียน รถออกเวลา 12.00 น. กลับโรงเรียน เวลา 16.30 น.

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร คุณครูสมบัติ  อาวะภาค  โทร 086-946 8015

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 26-11-63 : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/811

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 27-11-63 : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/812

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 2-12-63 : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/814