Posted: 2021-01-20

ยุวฑูตน้อยหมอสะอาดจิตอาสา

 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรรณศร  สุนทรเต็ม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  คณะส่องเต็ก

ได้เป็นยุวฑูตน้อยหมอสะอาดจิตอาสา กรมการศาสนา จังวัดภูเก็ต
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่รับคัดเลือกน้ององุ่นเป็นยุวฑูตหมอสะอาดจิตอาสา
หนูจะปฎิบัติหน้าที่ให้ดี มีจิตอาสา ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมค่ะ