Posted: 2021-03-26

วันแห่งความสำเร็จ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

                    ร่วมแสดงความยินดีกับวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13

ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบัน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน

              ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา12.00-15.00น. ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น แผนกมัธยมศึกษา