Posted: 2021-04-01

กิจกรรมสัมนาออนไลน์ HSK ศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 2021

           โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยแผนกภาษาจีน,  สถาบันขงจื้อภูเก็ต ร่วมกับ Center for Language Education and Cooperation, Chinese Testing International Co.,Ltd.  จัดกิจกรรมสัมนาออนไลน์ HSK ศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 2021 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา

 

 

 

 

ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/850