Posted: 2021-04-09

" ทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม "

 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรรณศร สุนทรเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 คณะส่องเต็ก ได้รับคัดเลือกเป็น " ทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม " ลำดับที่ 32

โดยนิตยสาร Summer kids แฟชั่นเด็ก ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดส่งเกียรติบัตรมาให้แทนการเดินทาง

ขึ้นไปรับเกียรติบัตร จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม) โดยนายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนมอบให้กับนักเรียน