HTF2021

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 2564

วันที่11 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

Hospitality and Tourism Forum 2021  HTF2021 สุดยอดเกมส์ การแข่งขันตอบคำถาม ด้านการบริการ การท่องเที่ยว และนวัตกรรมธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ชิงชนะเลิศระดับประเทศ

จัดโดย คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0