ร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี ของโรงเรียนภาษาต่างประเทศเซียะเหมิน

วันอังคารที่ 14 ธ.ค. 2564
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ร่วมงานวันครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนภาษาต่างประเทศเซียะเหมิน แบบออนไลน์
โดยนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊ก และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี ของโรงเรียนภาษาต่างประเทศเซียะเหมิน ขอให้ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดี และทีมบริหารฯ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนสอนวิชาภาษาจีน แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0