ร่วมกิจกรรม FHT Intercultural Ambassador Program

วันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 2564

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม FHT Intercultural Ambassador Program เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ

วันศุกร์ที 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องSmart Classroom ชั้น 1 ตึกคณะฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0