ประกาศโรงเรียน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 29 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564
วันอังคารที่ 28 ก.ย. 2564

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 29 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564

ประกาศปิดเรียนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
วันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 2564

ประกาศปิดเรียนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศปิดเรียนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
วันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 2564

ประกาศปิดเรียนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

 ประกาศปิดเรียนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
วันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 2564

ประกาศปิดเรียนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0